Välkommen till Kälvesta

Denna sida är skapad med anledning av Stadsbyggnadsnämndens beslut om att bygga flerbostadshus i 4-6 våningar på områdets enda huvudgata. Följ länkarna ovan för att fördjupa dig i byggplanerna och de argument som lyfts fram mot projektet. Sidan kommer att uppdateras fortlöpande med nyheter, dokument och viktiga datum.

Tillsammans kan vi, de boende i Kälvesta, göra vår röst hörd och få till stånd en realistisk och hållbar framtidsvision för vår stadsdel.

7 thoughts on “Välkommen till Kälvesta

 1. Stoppa byggplanerna!! Vi vill bo i vår förstad! Inte i en urban stadsdel! Minst dåligt att bygga i är Gula kvarteret, men vart ska verksamheten där ta vägen? Även lite udda verksamheter och människor måste få vara någonstans!! Bygg längre ut från city. När vi som bor här flyttade ut ansåg många att vi bodde väldigt långt borta. Ny befolkning kan bo längre från city eftersom man bygger ut kommunikationerna. Där kan ni ju bygga urbant om nu någon vill ha det så. Karin Ersmark 0708-250125.
  Lars Ersmark 0708-258825. Mail:
  karin. ersmark@yahoo.se

 2. I artikel i lokaltidningen stod boende i området kommer bjudas in till en medborgardialog. Någon som vet mer om de planerna? Har för mig att det stod att det skulle vara under våren.

  1. Hej Adam,
   Det är fortfarande oklart när detta ska ske, vi väntar på svar från ansvariga.

  2. Enligt handläggaren på Stadsbyggnadskontoret kommer samråd ske under Q4. Mycket av de undersökningar som ska göras har påbörjats nu under våren.

 3. Vad man kan vara medveten om är att när vi boende bjuds in till s.k medborgardialog då är planerna i princip lagda och man har väldigt lite att säga till om i det stora hela. Så det gäller att påverka nu!
  På ett samrådsmöte presenteras färdiga planer, man får lämna in synpunkter som kommer att bemötas och kanske tas hänsyn till i ngn form.. ex du kanske vill ha ett utegym istället för en liten fotbollsplan. Men att i det läget komma med några större förändringar har inte visat sig genomförbart på andra exploateringar.

 4. Hej,

  Vad kan man göra nu, innan planerna är lagda och det inte längre går att påverka i någon större utsträckning?

 5. Det man kan göra nu , tror vi från Nätverket för ett hållbart Kälvesta som försöker driva detta är att skapa opinion, kontakta politiker och visa att vi har ett bättre förslag (bygg bort det Gula kvarterat och uppnå bostadsmålen och mycket annat positivt ) och att vi uppskattar den lågbebyggda miljö med trafikseparerade gator .
  Så därav vårat medborgarförslag, denna hemsida och den planerade paneldebatten.
  Initialt var det förslag på radhus på ängen som sedan vid maktskifte blev det liggande förslag.
  De som fattat beslutet med flerfamiljshus baserat på den information som Exploateringsnämnden skickat känner inte till området, man har bara hittat en grön liten yta. Projektledaren säger att villorna närmast inte kommer att störas då de ligger på en höjd.. vilket några gör, men inte de närmast .
  Sen är det en ekonomisk fråga för att finansiera borttag av högspänningsledningen som gick där som gör att det ska byggas fler hus.
  Så med allt vi gjort hittills och kanske med hjälp av andra yttre faktorer som val i höst och att byggmarknaden spås stagnera så kanske kanske vi kan få politiker att komma på bättre tankar och utveckla Kälvesta med långsiktigt och inte ta varje grönområde i anspråk.
  Det blir ju lite en inriktigsfråga också.. bygger de på Björnmossevägen så finns det i översiktsplanen beskrivet att man vill fortsätta med Sörgårdsvägen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *