Inbjudan till samråd 30/1 18.00 Prisma

Ett förslag till detaljplan för Kälvesta 1:3 m.fl. i stadsdelen Kälvesta i Stockholm, Dp 2017-09225, har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget innebär att Björnmossevägen flyttas österut för att möjliggöra ny flerbostadshusbebyggelse. Sammantaget innebär förslaget cirka 385 nya bostäder varav 28 planeras som radhus. I planområdet ingår även parkområden samt nya gång- och cykelvägar.

Planförslaget visas under tiden 15 januari – 26 februari i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset. Planförslaget visas även på Vällingby bibliotek, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

Samrådsmöte kommer att hållas onsdag den 30 januari kl. 18.00 – 20.00 i Hässelbygårdsskolans aula (Prisma), Loviselundsvägen 10 i Hässelby gård med ingång från Hässelby torg. Samrådsmötet kommer innehålla en presentation av planförslagen för Björnmossevägen och Björnbodaskolan samt frågestund med start kl 18.00.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 26 februari 2019 ha inkommit till
Stadsbyggnadskontoret Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange ärendets diarienummer: 2017-09225

Nedladdningslänk med allt (per 10/1) offentligt material:

https://www.kalvesta.se/wp-content/uploads/2019/01/2017-09225.zip

[Varning: 193 Mb]

Björnbodaskolan

https://www.kalvesta.se/wp-content/uploads/2019/01/2016-19492.zip

[Varning: 127 Mb]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *