Inbjudan till paneldebatt 30/5Kälvesta och Vinsta i fokus – helhetssyn eller panikplanering?
Datum: Onsdagen den 30 maj kl 18.30-21.00
Frågor och tankar kring Kälvesta och Vinsta som en del av ett snabbt växande Stockholm.
Vilken syn har våra företrädare för de olika politiska partierna i Stockholms stadshus?

Debattpunkter:
  1. Det planerade uppförandet av flervåningshus i bostadsområdet.
  2. Björnbodaskolan, hur kan den bli en av Sveriges största grundskolor?
  3. Möjligheter och visioner med Vinstaområdet efter industriepoken och nya E4:an.
Paneldeltagare:
Jan Valeskog (S), Ordf i Stadsbyggnadsnämnden
Bo Arkelsten (M), v. ordf stadsdelsnämnden Hby-Vby
Cecilia Obermüller (MP), Ledamot Kommunfullmäktige,Stadsbyggnadsnämnden
Björn Ljung (L)Ledamot Stadsbyggnadsnämnden
Amanda Elfström (V) Ledamot Stadsdelnämnden H/V-by (V)
Fredrik Lindstål (C), 3e namn på Kommunlistan Sthlm (C)
Michaela Hollis (KD)  Tidigare reps. i Expl.nämnden nu äldrenämnd
Malin Ericsson (Fi) , Ledamot Kommunfullmäktige
Martin Westmont (SD)  Ledamot Kommunfullmäktige
Ingen föranmälan krävs – välkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *